Τα παράθυρα που 7 βελτίωση στα παράθυρα 10, είναι χρόνος στην επιχείρηση Replace.Our μπορούν να προσφέρουν μεγάλο σε qty

April 2, 2021

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τα παράθυρα που 7 βελτίωση στα παράθυρα 10, είναι χρόνος στην επιχείρηση Replace.Our μπορούν να προσφέρουν μεγάλο σε qty

ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ 10 ATM

Τα οικονομικά όργανα και τα deployers του ATM δεν είναι κανένας ξένος στις μεγάλης κλίμακας μεταναστεύσεις λειτουργικών συστημάτων. Μέσα στην προηγούμενη δεκαετία, οι οργανώσεις έπρεπε να μεταναστεύσουν από OS/2 στα παράθυρα CE/XP, και έπειτα προς τα παράθυρα 7. Τώρα, σε μερικούς μήνες, στις 14 Ιανουαρίου 2020, η Microsoft δεν θα παράσχει πλέον την κανονική τεχνική υποστήριξη, τις βελτιώσεις ασφάλειας, ή τα μπαλώματα για τις συσκευές που τρέχουν τα παράθυρα 7 εάν δεν είναι στην εκτεταμένη υποστήριξη. Άχρηστη να πει, αυτή η ενημέρωση λογισμικού του ATM μπορεί να αφήσει το στόλο σας τρωτό στα cyberattacks, καθώς επίσης και τις αμοιβές που συνδέονται με τη μη συμμόρφωση PCI.

 

Η επιχείρησή μας τώρα μπορούμε να προσφέρουμε κάτω από P/N για τα παράθυρα 10 wincor τον ΠΥΡΉΝΑ PC

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τα παράθυρα που 7 βελτίωση στα παράθυρα 10, είναι χρόνος στην επιχείρηση Replace.Our μπορούν να προσφέρουν μεγάλο σε qty  0

 

ΔΟΚΙΜΉ ΠΥΡΉΝΩΝ PC

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τα παράθυρα που 7 βελτίωση στα παράθυρα 10, είναι χρόνος στην επιχείρηση Replace.Our μπορούν να προσφέρουν μεγάλο σε qty  1

 

 

Εικόνα ΠΥΡΉΝΩΝ PC

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τα παράθυρα που 7 βελτίωση στα παράθυρα 10, είναι χρόνος στην επιχείρηση Replace.Our μπορούν να προσφέρουν μεγάλο σε qty  2

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τα παράθυρα που 7 βελτίωση στα παράθυρα 10, είναι χρόνος στην επιχείρηση Replace.Our μπορούν να προσφέρουν μεγάλο σε qty  3

 

Έτοιμος να είναι σκάφος

 

τα τελευταία νέα της εταιρείας για Τα παράθυρα που 7 βελτίωση στα παράθυρα 10, είναι χρόνος στην επιχείρηση Replace.Our μπορούν να προσφέρουν μεγάλο σε qty  4